Çuğundur

Akela

Akela

Orta tez yetişən sortSatış, emal və uzunmüddətli saxlanması üçünMeyvəkökü – yumru, intensiv qırmız..

Babybeat

Babybeat

Meyvəköklərin yüksək keyfiyyətli olan, universal sortMeyvəkökləri– yumru, tünd-qırmızı, ağ halqası ..

Larka

Larka

Orta yetişən, keyfiyyətli meyvəskökü olan bitkiHəm çiy formada, həm saxlanması həm də emal üçün ist..

Libero

Libero

Tez yetişən sortDəstə-dəstə istehsalı üçün tez formalaşan meyvələkökləri varMeyvəkökü – yumru, ilk ..

Loma

Loma

Silindrik uzunsov meyvəköküYüksək əmtəəlik keyfiyyətinə malikdirYüksək keyfiyyətli meyvəkökləri, ema..

Zeppo

Zeppo

Çox tezyetişən, universal hibridPlyonkalı örtük və aqroliflərdən istifadəsi zamanı yaxşı nəticələr ..

Сarillon

Сarillon

Silindrik bərabər olan meyvəkökləriMeyvəkökü – tünd-qırmızı, ağ halqası olmayan, uzunluğu – 20 smŞə..

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)