Turp

Helro

Helro

Kifayət etməyən işıqlandırma şəraitində örtülü torpada yetişdirilmə üçünƏkin – regiondan asıl..

Mondial

Mondial

Xüsusilə yayda becərilməsi tövsiyə olunurBircinsli, yumru, parlaq rənglənmiş kökümeyvələri, na..

Rondeel

Rondeel

Yazdan yaya kimi açıq torpaqda yetişdirilmə üçün yararlıdırMeyvəköklülər dəyirmi, qırmızıdır (diamet..

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)